SOS - AZONNAL ALKALMAZHATÓ GDPR TECHNIKÁK

Az Európai Parlament új Általános Adatvédelmi Rendelete,
a GDPR 2018. május 25-étől
gyökeres változásokat hoz az adatvédelem területén hazánkban is.
A GDPR előírások be nem tartása komoly bírságokat vonhat maga után.
A hatóságok akár a társaság teljes éves árbevételének 4%-át elérő,
de legfeljebb 2000000 eurós bírságot is kiszabhatnak.

Szeretné tudni, mit kell tennie, hogy megússza a bírságot?

Először is vizsgálja meg, hogy az Ön vállalkozására is vonatkozik-e a Rendelet?
Ha az alábbi KÉRDŐÍV bármelyik kérdésére IGEN-nel válaszol, akkor bizony igen.


KÉRDŐÍV


Vállalkozásuknak van-e adatkezelési szabályzata?
Ha igen, tartalmazza-e a hatályos Infotörvény és a GDPR rendelkezéseit?


Van Önöknek pontos felmérésük a cégnél kezelt és fellelhető személyes adatokról
(rendelkeznek-e adatvagyon felméréssel)? Ha igen, az adatvagyonfelmérés tartalmazza
a GDPR-ban megkövetelt feltételeket (pl. tárolás módja, ideje, jogalapja, célja, stb.)?

Van a cégüknél olyan alvállalkozó, aki részére személyadatokat adnak át
(pl. könyvelő, bérszámfejtő, futárszolgálat, üzemorvos, marketing ügynökség, stb.)?


Szoktak kiküldeni hírleveleket?

A hírlevél feliratkozás elektronikusan történik vagy papír alapon?


Van az Önök cégének weboldala?


Van az Önök cégének webshopja?


Van az Önök cégének munkavállalója?  

Munkaviszonnyal dolgoznak vagy megbízásos munkaviszony keretében (pl. ügynöki szerződés)?


Szükség van Önöknél a jogszabályoknak megfelelő titoktartási nyilatkozatra?


Kezelnek Önök önéletrajzokat?


Van Önöknél kamera rendszer?


Van Önöknél beléptető rendszer?


Ellenőrzik a munkavállalók munkaképes állapotát (pl. alkohol, drogfogyasztás)?

Végfelhasználók az Önök telephelyén vagy székhelyén személyesen élhetnek panaszukkal?


Van olyan eset, amikor alvállalkozóiknak a cégüknél tárolt személyes adatokat átadják
(pl. könyvelő, bérszámfejtő, futárszolgálat, marketingügynökség, stb)?

Van az Önök telephelyén a vendégek részére WIFI elérhetőség?


Van informatikai rendszer felmérése és cselekvési terve?


Az Önök cégében 10 számítógépnél több van, vagy kevesebb?


Rendelkeznek Önök megfelelő tananyaggal az adatvédelmi oktatásokhoz?


Személyes adatokat küld az Önök cége EU-n kívüli országba
(pl. külföldi adatfeldolgozás során, meghívólevél készítésekor, kiküldetés esetén)?

Az ­új ­EU ­Adatvédelmi ­Rendelet ­által ­bevezetett ­főbb ­változások

Kiterjesztett joghatóság
A ­Rendelet ­minden ­olyan ­adatkezelőre ­és ­adatfeldolgozóra ­kiterjed, ­amely ­az ­Európai
Unióban ­működik, ­illetve ­EU ­tagállamok ­személyes ­adatait kezeli. 
Adatvédelmi tisztségviselő (DPO)
Minden ­olyan ­szervezet ­köteles ­adatvédelmi ­tisztségviselőt ­kijelölni, ­amely ­jelentős
mértékű ­és ­szisztematikus ­monitoring­tevékenységet végez vagy nagy mennyiségű
személyes adatot kezel.
Elszámoltathatóság
A ­társaságnak ­biztosítania ­kell ­a ­bizonyítható ­elszámoltathatóság ­feltételeit:
- Az adatfeldolgozási eljárások nyomonkövetésének, ellenőrzésének és értékelésének
gyakorlatát megteremtve
- A szükséges adatfeldolgozás és a tárolt adatok mennyiségét minimalizálva
- Az adatfeldolgozási tevékenységekbe megfelelő biztonsági kontrollokat beépítve
- Az adatfeldolgozási szabályokat, eljárásokat és tevékenységet dokumentálva,
és a dokumentációt kérésre az adatvédelmi hatóságnak bemutatva.

Adatvédelmi hatástanulmány

Minden­ olyan ­társaság­ köteles ­adatvédelmi­ hatástanulmányt­ (PIA) ­készíteni, amely jelentős ­mennyiségű­ személyes­ adatot­ kezel­és/vagy­ az­ érintettek­ adatai veszélyben lehetnek.

Hozzájárulás

Az­ adatkezeléshez­ adott­ fogyasztói­ hozzájárulás­ csak­ akkor­ érvényes, ­ha­ azt­ a

­fogyasztó­ szabad­ akaratából­ adta ­és ­csak­ konkrét,­ specifikus ­célokra­ vonatkozik.
­­- A ­fogyasztót­ kötelező­ tájékoztatni ­arról,­ hogy jogosult­ a hozzájárulását­
bármikor­ visszavonni

­­- Személyes­ adatok­ vagy­ határon átnyúló­ adatküldés esetén­ kifejezett­(explicit)

­hozzájárulás­ szükséges.

Adatvédelmi incidensek kötelező bejelentése

A ­szervezetek­ kötelesek­ az ­adatvédelmi­ hatóságot ­„indokolatlan­ késedelem­ nélkül”,­

de ­legkésőbb­ 72­ órán­ belül­ értesíteni­ az ­adatvédelmi ­incidensekről,­ kivéve,­ha ­az­

incidens nagy­ valószínűséggel­ nem­ jelent­ kockázatot­ az ­érintettekre ­nézve­.

­­Ha ­az ­érintettekre­ nézve­ az ­incidens­ kockázata­ magas,­ az ­érintetteket ­is értesíteni­ kell.

Új jogok

Felejtéshez­ való ­jog­ — ­az ­érintett ­jogosult az­ adatkezelőt ­bizonyos ­esetekben­
a ­személyes­ adatok ­indokolatlan­ késlekedés ­nélkül történő­ törlésére ­kérni

­­­Adatok ­hordozathatóságához­ való­jog ­—­ az­ érintettek ­kérhetik­ a­ szolgáltatójukat,

­amelynek ­korábban­ adataikat­ megadták,­ hogy adataikat­ adja át ­egy­ másik

­szolgáltatónak,­ feltéve,­ ha­ ez ­technikailag­ kivitelezhető

­­Profilalkotás­ tiltásának­joga­ —­ ­a­ teljesen­ automatizált­ adatfeldolgozással ­történő

­döntéshozatalban­ való­ részvétel­ megtagadásának­ joga.

 Ugye milyen jó lenne nyugodtan aludni a GDPR miatt? 
Készítettünk egy infoterméket,
ami segít Önnek a GDPR-re való gyors felkészülésben.

 Az infotermék konkrét útmutatásokat és ajánlásokat tartalmaz annak érdekében, hogy meg  tudjon felelni a GDPR követelményeinek. Megtudhatja, hogy mit kell gyorsan elvégeznie,  mely előírásokra kell fokozott figyelmet fordítani és  mindezeket  hogyan  lehet  a  gyakorlatba ültetni.

 Miért érdemes ezt az infoterméket megvásárolnia?
    - Harmonizálni tudja adatainak kezelését a GDPR-ral
    - Elkerülheti a jogsértéseket
    - Könnyen áttekinthető képet kap a GDPR-nak való megfelelés követelményeiről
    - Jogi ismeretek nélkül is könnyedén értelmezhető
    - Minden információt megtalál egy helyen, nem kell keresgélnie
    - Iratmintákat is kap (ha igényli) a különböző nyilvántartások vezetéséhez
    - Igyekszünk praktikákat, netán kiskapukat is mutatni...

INSTANT ALAP
CSOMAG TARTALMA

- Csekk lista a GDPR alkalmazásához, ami pontról pontra végig vezeti a tennivalókon
- Instant alkalmazható GDPR praktikák

Ízelítő a közérthető jogmagyarázatokból:
- Az adatvédelmi megfelelés ellenőrzése
- Az érintettek jogai
- Az adatvédelmi incidens kezelése
- Az adatvédelmi hatásvizsgálat
- Adatfeldolgozás szabályosan
- Jogorvoslati lehetőségek


Ára: 29.700 Ft + ÁFA
INSTANT PRÉMIUM
CSOMAG TARTALMA

- Az Instant Alap Csomag teljes tartalma 
+ Dokumentum Minta CD amivel önállóan el tudja készíteni a dokumentumait

A Dokumentum Minta CD tartalmából:
- Adatvédelmi szabályzat minta
Adatvédelmi tájékoztató minta
- Személyi adatok kezelése űrlap minta
- Informatikai Biztonsági Szabályzat minta

- Adatvédelmi incidens kezelése űrlap minta
- Megkeresések nyilvántartása

Ára: 39.700 Ft + ÁFA

Különleges infotermékünket most azonnal könnyen és gyorsan megrendelheti.
  1. Töltse ki és küldje el nekünk az alábbi megrendelő űrlapot.
  2. Rövidesen kap egy e-mailt tőlünk a díjbekérővel és az összes szükséges információval.
  3. A díj beérkeztét követően elküldjük Önnek az infoterméket (és igény esetén a dokumentum mintákat). 

                   MEGRENDELŐ


Cégnév:*
Adószám:*
     
   SZÁMLÁZÁSI CÍM:
Cég székhelye:*
                      POSTÁZÁSI CÍM:
Cég postacíme:*
Kapcsolattartó neve:*
E-mail cím:*
Melyik csomagot rendelik meg:*

     stand Lap- és Könyvkiadó  -  Cégalapításunk éve: 1991 -  Szerkesztőségünk   címe:   7621  Pécs, Vörösmarty u. 9.
    Telefonszámunk (ami 27 éve változatlan):(72) 212-906 - Mobil: 06-30-549-2703 - E-mail: standkiado@t-online.hu
      Adatkezelési  nyilvántartási számunk:  NAIH-65665/2012 - Adószám: 20018164-2-02  - Cégjegyzék: 02-06-060526