Ismerje meg a párját tudományosan!


Postatiszta bélyeg a személyiségünk

  Senki sem menekülhet el saját személyisége elől, ezzel még csak ne is kísérletezzünk – állítja Ole Hallesby norvég professzor. Kétségtelen, hogy a temperamentum sajátos bélyeget süt az emberre, amely a bölcsőtől a sírig elkíséri. Ám nem mindegy, hogy teherként cipeljük-e, vagy ajándéknak és kiaknázandó lehetőségnek tartjuk. Ha élünk lelki alkatunk előnyeivel, ugyanakkor tudatosan fegyelmezzük, és kordában tartjuk, gazdagítani fogja életünket.


 

A SZANGVINIKUS ALKAT

A „szangvinikus” kifejezés a meleg, vidám, eleven temperamentumot jelöli. A szangvinikusnak környezetével szemben erőteljes befogadó képessége van: a külső benyomások könnyen utat találnak értelméhez és szívéhez, temperamentumánál az érzelmek uralkodnak. Nem hagyja, hogy a gondolkodás feltartóztassa, reagálása eredeti és gyors. A szangvinikus alkatnak nem a tevékenység a kiemelkedő jellemvonása. Szelleme nyitott, minden benyomásnak ki akarja magát szolgáltatni. Joggal nevezi tehát a szangvinikus alkatot vidámnak. Gyorsan tud örülni mindennek. Egy napsugár, egy pillangó egy kis virág már boldoggá teszi. Érzelmei is gyorsan változnak az ilyen embereknek.

A szangvinikus elfogulatlan és közvetlen, szavai gyorsan és könnyen áradnak. Szabad és fesztelen. Beszéde élénk, friss, tele van melegséggel, ami gazdag, érzékeny természetéből fakad. Az ilyen típusú ember könnyen köt barátságokat, ismeretségeket. Akár otthon, akár úton, munkában vagy pihenőidőben. Ezzel szemben rendkívül változékony. A szangvinikus meleg érzelmű ember, azonban ha elveszíti nyugalmát, haragos is tud lenni. Rendszerint nem tart sokáig, hamar elfelejti és kész a bocsánatkérésre. A szangvinikus ember mindig a jelenben él. Realista, mindig a jelenlegi helyzet karjai közé veti magát. Képes arra, hogy beleélje magát mások gondolataiba és érzéseibe. Jól tud alkalmazkodni környezetéhez.

A szangvinikusnál nincs bájosabb, hódítóbb ember. Nagyon könnyen csinál karriert, ezzel szemben nem mindig használja ki a nagyszerű alkalmakat. Rendkívül érzékeny és együtt érző.

Született hajlama van a betegekkel és a gyermekekkel való foglalkozásra. Képes a teljes élet megélésére. Éles szeme van a formákhoz és a színekhez, a természethez, a művészethez, az emberekhez, az állatokhoz és a növényekhez.

A szangvinikus többé-kevésbé állhatatlan és felületes. Barátaival szemben kedves, szívélyes, sőt áradozó. Az ilyen típusú ember remek agitátor, kiváló propagandista.

Negatív tulajdonságai közé tartozik, hogy megbízhatatlan. Szándékosság nélkül feledkezik meg mind ígéreteiről, mind kötelezettségeiről. Gazdag érzelmi életet él, jól és szívből beszél. A lelki egyensúly és a józanság hiányzik belőle. Életében elvész az összefüggés és a következetesség. Senkinek sincs nagyobb szüksége az önvizsgálatra, mint a szangvinikusnak. Ezzel szemben joggal mondhatjuk, hogy az ilyen ember született optimista.

A MELANKOLIKUS ALKAT

Ezt a kifejezést a sötét, nyomasztó borús temperamentum megjelölésére használják. Az ilyen embert is az érzelmek uralják. „Antennái” befelé irányulnak, gondolkozása és érzései önmagába fordulók. Sok minden nem érdekli, ami kívülről érkezik. Szellemi világa nemcsak sötét, hanem szűk is. Mindent saját énjével hoz összefüggésbe és hajlamos az ítélkezésre és a lekicsinylésre. A jelen kevéssé érdekli, s ezért amennyire lehet, egy álomvilágban keres menedéket.

A melankolikus természete gazdag és érzékeny. Ezzel magyarázható, hogy a melankolikusok között sok a nagy művész. Mindenbe mély és alapos. Sok dolog iránt nem érdeklődik, ezeket teljesen figyelmen kívül hagyja. A melankolikusok között sok a filozófus és gondolkodó.

Gazdag érzelmi élete és elmélyült gondolkodása különösen képessé teszi az írói vagy tudósi alkotó és intellektuális munkára. Az ilyen temperamentumú ember ismeri saját határait. Hűséges természet: nem köt sok barátságot, de a meglévőkhöz ragaszkodik. Lénye gyakran taszító. Pesszimizmusával, érzékenységével és önhittségével sokakat elkerget magától. Megbízható, ígéreteit és kötelezettségeit nem felejti el könnyen. A munkában – akár vezető, akár beosztott – alapos. Szokásaiban, öltözködésében, vagyis mindenben gondos és rendes.

Befelé forduló természetű. Hajlamos a túlzott mértékű önvizsgálatra, amely már megbénítja az akaratot és az energiát. Könnyen válik hipochonderré az ilyen ember. Nagyon érzékeny, könnyen megbántódik, megsértődik és ezért felettébb bizalmatlan.

Nem ismer kompromisszumokat.  Mindezeken túl ébren-álmodozásában és tépelődésében hajlamos olyan dolgok beképzelésére, amelyek nem is léteznek.

Nehéz elviselni az ilyen embert. Mindenekelőtt általában tartózkodó és hallgatag. Ritkán elégedett, inkább mindenben és mindenkiben csalódott. Bosszús, haragos, barátságtalan és gyakran sötét és mogorva. Pesszimista, minden rosszat és terhelőt észrevesz. Büszke, mivel éles szeme van mások hibáinak felfedezésére, lenézi az embereket. Saját hibáit természetesen csak nehezen ismeri fel.

Passzív természetű, töprengései és ábrándozásai távol tartják a valódi élettől. A melankolikusból mind társaságban, mind az üzleti életben hiányzik a kezdeményező készség. Ő inkább társ, mint vezető.

Általában nem praktikus. Mivel többnyire a múltban, vagy a jövőben él, nem veszi észre, mit is követel tőle a jelen. Határozatlan, mivel alapos és mély gondolkodása akadályozza a gyors elhatározásban..

A KOLERIKUS ALKAT

Kolerikusnak a forró, gyors, aktív temperamentumot szokták nevezni. A kolerikus természetében az akarat az uralkodó elem. Számára az élet munka és tevékenység.

A kolerikus akaratereje szilárd. Amilyen gyakran lehetséges, szívesen dönt mások helyett is.

Szerencsés adottságai közé tartozik nagyfokú cselekvőképessége is. Gyakorlatias, cselekedeteinek célja van. Éles elméjű, elképzeléseit azonban ellenőrzése alatt tartja és jól használja. Szorongatott helyzetben éber és bátor. Nem engedi, hogy mások döntsenek helyette. A veszélyek nem ijesztik meg, inkább vonzóan hatnak rá. A kalandorok szinte kivétel nélkül kolerikusok. A kolerikus nem ijed meg a kellemetlenségektől.  Szokatlan állóképességgel rendelkezik az ilyen temperamentumú ember. A kolerikus ember emellett igazi bajtárs.

A kolerikus kemény ember, érzelmi élete gyengén fejlett. Kevéssé tudja magát mások helyzetébe képzelni. Viharos és heves. Ahogyan a szangvinikus, ő is képes a dühöngésre és nehezen tud bocsánatot kérni. Gyakran önfejű és hajthatatlan.

Túlságosan öntudatos, céljait szinte mindig eléri. Gőgös és uralomvágyó. Más embereket csak eszköznek tekint, elsősorban saját maga és tervei céljára.

Általában ügyes. Számára a helyes magatartásnál fontosabb, hogy valamit elvégezzen, terveit valóra váltsa. Bosszúvágyó természet, nem felejti el könnyen a sértést vagy az igazságtalanságot.

Mindenestől prózai lélek, kevéssé figyel az élet finom részleteire. Száraz, hűvös, részrehajló és szűklátókörü. A kolerikus ember önfegyelme kemény, szigorú és kitartó. Komoly és tudatos erőfeszítésre van szüksége, hogy megfékezze indulatait, hirtelen haragját. A bocsánatkérés a kolerikus számára nagyobb megalázkodás, mint például a szangvinikus számára.

A FLEGMATIKUS ALKAT

 A flegmatikus megjelölést a lassú, hűvös temperamentumra alkalmazzák. Az ilyen ember nyugodt és kiegyensúlyozott, szenvtelenül tekint az életre.

 A flegmatikus jóindulatú és összeférhető természetű. Ebben segítségére van békeszeretete. Nem háborog és nem táplál haragot. A házasságban, a munkahelyen megnyugtató hatást fejt ki, akármilyen háborgó legyen is a környezete. Ellentétben az unalmas és prózai kolerikussal, ő kedélyes, kellemes és tréfálkozó. Nem nagy pszichológus. 

Nyugodt és megbízható, veszély esetén mindig megőrzi hidegvérét. Időt szán arra, hogy elvégzendő feladatát alaposan átgondolja. A barátság terén kitartó és hűséges. Természete szerint nem olyan tevékeny, mint a kolerikus. Képes arra, hogy határozatokat hozzon és azokat végre is hajtsa, de ezt nem teszi azonnal. Gyakorlatias, nyugodtan és nagyvonalúan gondolkodik. Nagy tehetsége van a tudományos munkákhoz. A társadalmi- és természettudományi területen a zseniális felfedezések általában a melankolikusok számára vannak fenntartva. Mindig sokat tesz a köz érdekében, erre azonban fel kell kérni. Aki tanácsot, vagy segítséget kér tőle, mindig nyitott fülekre talál. Tulajdonságainak gyengéi közé tartozik, hogy lassú. Semmi sem lepi meg, semmi sem indítja meg, semmi nem kelt benne csodálkozást és nem is lelkesíti. A flegmatikus lustább, mint a többiek, minden erőfeszítést igyekszik elkerülni. A munkavégzésben kevesebb energia-befektetésre van szüksége, mint másoknak, mivel feladatait könnyebben megérti, jobban megtervezi, és jobban kivitelezi. Opportunista: jobban érdekli az, ami könnyen és fáradság nélkül megoldható, mint az, ami jó és igazságos. Mások iránt közönyös: sem nem kemény, sem nem brutális, mint a kolerikus, de hideg. Ha valaki segítséget kér tőle és cselekvésre ösztönözhető, akkor barátságos és szeretetreméltó. A flegmatikus leginkább hajlamos a gőgös közönyre, amelyet önteltségnek is nevezhetünk.

Magatartása gyakran fölényes: minél inkább észreveszi más emberek ostobaságát, hiúságát és önzését, annál inkább kialakul benne mások megvetése. A flegmatikusnak mindenekelőtt közönyössége ellen kell harcba indulnia.

                                                                                                               Forrás: Ole Hallesby: Személyiségtípusok


 

 

              

2018.10.16, Kedd

Van eladó háza?

ORIGO SPORT

BEJELENTÉS

Ha tud egy jó honlapot,
(az sem baj, ha az Öné :))
jelentse be! 

URL:*
Leírás:*
E-mail:*

 

TELEFONKÖNYVEK

Hajbeültetés

ÁLLÁS

IDŐJÁRÁSJELENTÉS

ÚTVONALTERVEZÉS

UTAZÁS

MENETRENDEK

BANKOK ÉS ÁRFOLYAMOK

APRÓHIRDETÉSEK

INGATLANOK

TŐZSDE

E-MAIL

EGÉSZSÉG

HONLAP PANORÁMA

Válogatás érdekes külföldi
honlapokból.

Honlap a jövőből

Ha megadunk egy dátumot,  akkor megnézhetjük, hogy azon a napon milyen események lesznek a világon.
https://www.zapaday.com

A torok gyógyítója

Vizet digitálisan

Új édesitőszer

AUTÓSTOP? NEM!

Legolcsóbb

HETEK

Visszafelé pörgő óra?

TOTALCAR

MA.HU

NEMZETI SPORT

Első a diszkréció

Stílus ami megszólít

Szeletek élvezete

CSOK-CSOK-CSOK-CSOK

MOZI

Bankárképzés

A fék nem játék!

CSAK FOCI

AjándékMagánregény

Opel nyári gumik

Elektromos autó

PORTFOLIO

ORIGO - SZÓRAKOZÁS

ÜZLETRÉSZ

MIT OLVASSUNK?

ImpresszumAdatvédelmi szabályzatMédiaajánlat

Copyright © 1999-2018 Webmut@tó - Minden jog fenntartva

A Webmut@tó honlapján található szöveges tartalmak a Webmut@tó tulajdonát képezik,
melyek a Creative Commons Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 3.0 Unported Licenc
alatt vannak. Másodközlés esetén feltüntetendő forrásoldal: http://www.webmutato.hu